Jdi na obsah Jdi na menu
 


divná řeč

 

KDO TÝHLE DIVNÝ ŘEČI ROZUMÍ,AŤ NAPÍŠE DO KOMENTÁŘŮ

 

˛Ä¤@¦¸ŞşżË±K±µÄ˛ˇ°


written by jht.

¸ň¦o¬O¦bşô¸ô¤W»{ĂŃŞşˇC«ç»ň¶}©lŞşˇH§Ú¤]°O¤Ł˛M·ˇ¤FˇA¦nął¬O¦]¬°
§ÚŞş¤@­Óplan§aˇI¨ş­Óplan¬Oło»ňĽgŞşˇG
ˇ§ ¦pŞG§Ú¦ł¤@¤d¸UˇA§Ú´NŻŕ¶R¤@´É©Đ¤lˇC
§Ú¦ł¤@¤d¸U¶ÜˇH¨S¦łˇC
©ŇĄH§Ú¤´µM¨S¦ł©Đ¤lˇC
¦pŞG§Ú¦łŻÍ»HˇA§Ú´NŻŕ­¸ˇC
§Ú¦łŻÍ»H¶ÜˇH¨S¦łˇC
©ŇĄH§Ú¤]¨SżěŞk­¸ˇC
¦pŞG§âľă­Ó¤ÓĄ­¬vŞş¤ô­ËĄXˇA¤]Ľĺ¤Łş¶§Úąď©p·R±ˇŞş¤őżVˇC
ľă­Ó¤ÓĄ­¬vŞş¤ôĄţłˇ­Ë±oĄX¶ÜˇH¤Ł¦ćˇC
©ŇĄH§Ú¨Ă¤Ł·R©pˇC
ˇ¨

¨äąęłoĄu¬O§ÚŞşÂľ·~Żf¦Ó¤wˇC§Ú¬O¬ă¨sĄÍˇA¬°¤F­nĽ¶ĽgĽĆ­Čµ{¦ˇˇA
¸Ł¤lůŘÁ`¬OĄRşˇ¤F¦UşŘĹŢżčˇC·í°˛ł]ެŞp¨Ă¤Ł¦¨Ąß®ÉˇA©Ň±o¨ěŞşµ˛
˝×ˇA«K¬OŞŻ§ľˇC´NąłĄh°Q˝×¤ÓşĘ¤ń¸ű®e©öĄÍ¨k©ÎĄÍ¤kŞş°ÝĂD¤@ĽËˇA
łŁ¬O¨S¦ł·N¸qŞşˇC¦bplanůŘĽgło¨ÇŞü¨˝¤ŁąFŞşŞF¦čˇA¨¬ĂҧڬO­Ó·Ą
«×¬\ŔęĄF¨ýŞş¤HˇA¨Ćąę¤W¤]¬O¦p¦ąˇC©ŇĄH¨S¦ł§â¨ěĄô¦ó¬ü¬ÜˇAĄH­P
ŞEŻ`µSµęˇA­Ë¤]¦b±ˇ˛z¤§¤¤ˇC

¦Ó¦oˇAŻu¬O­Ó¨ŇĄ~ˇC¦ołşmail§i¶D§ÚˇA§Ú¬O­Ó«Ü¦ł˝ěŞş¤HˇC¦ł˝ěˇH
łoşŘ§Î®eµü«ç»ňĄiŻŕĄÎ¦b§Ú¨­¤WˇH´NąłĄÎ¸Űąę¨Ó§Î®e§őµn˝÷¤@ĽËˇA
łŁ·|Ĺý¤HŻş±Ľ¤j¤úˇC§Ú·Q¦o¦pŞG¤Ł¬O´Ľ°Ó«Ü§CˇA´N¬O¸Łµ¬¦ł°ÝĂDˇC
¬Ý¦oŞşĽĘşŮˇA«o¤S¤ŁąłˇA¦oĄs"»´»R­¸´­"ˇA­Ë¬O­ÓĆZ¸Ö·NŞş¦W¦rˇC
¤ŁąLşô¸ô¤WŞşĽĘşŮÁ`¬OµęµęąęąęˇAµęŞĚąę¤§ˇAąęŞĚµę¤§ˇA°µ¤Ł±o·Ç
ŞşˇC´«¨Ą¤§ˇA®ŁŔsµ´¤Ł·|»ˇ¦o¬O®ŁŔsˇA§ó¤Ł·|»ˇ¦o¦í¦b¨ÜĂą¬ö¤˝¶é
ůءA¦oÁ`¬O·|·QşÉżěŞkĄh¤Ţ»¤§AĄH¤Î»~ľÉ§AˇC¦ÓŔu¬üŞşĽĘşŮˇA´N¬O
®ŁŔsÂy­ąął§ÚłoşŘŻÂ±ˇ¤Ö¨kŞşłĚ¨ÎŞZľąˇC

»ˇ¨ě®ŁŔsˇA¤S¤Ä°_¤F§ÚŞşşGµh°OľĐˇC§Ú¨ŁąL´X­Óşô¤ÍˇAµ˛ŞG¬O¤@°¦
¤ń¤@°¦Ąű´cˇA¨C¦¸łŁ¸¨Żî¦Ó°kˇA§Ú·Q§Ú¤j·§ĄiĄHĄ[¤JĄv¸¦ŞâĄv¤Ç¬f
Şş»s§@ŻZ©łˇAĄhŔ°ĄL°µąqĽvŻS®Ä¤FˇC«Ç¤ÍŞü®őŞş¸gĹç©M§Ú¤@ĽËˇA¦p
ŞGĄH§Ú©MĄL©Ň¨Ł¨ěŞş®ŁŔs¬°˘ć®yĽĐ¶bˇAĄH¨üĹĺŔ~Şşµ{«×¬°˘ç®yĽĐ¶b
ˇAĄiĄH¸gĄŃ°jÂk¤ŔŞR¦Ó±oĄX¤@±ř˝u©Ę¤čµ{¦ˇˇAµM«á¦Aąď˘ć¨ú°ľ·L¤Ŕ
ˇAąď˘ç¨ú¤Ł©wżn¤ŔˇA´NĄi±o¨ě"şô¸ôµL¬ü¤k"Şş©w«ßˇC¦]¦ąˇA˛z˝×¤W
¦Ó¨ĄˇAşô¸ô¤WĄRĄ¸µŰ¦UşŘ®ŁŔsˇA©Ň®t§OŞşĄu¬O¨ě©ł¦o¬O¦×­ą©ĘÁ٬O
Żó­ą©Ę¦Ó¤wˇC­n¤¶˛Đ"»´»R­¸´­"¤§«eˇA±oĄý´Ł¤@´ŁŞü®őˇCĄ´±q¤jľÇ®ÉĄN°_ˇAŞü®ő
´N¬O§ÚŞş­ô¨ŕ­ĚˇA¤ŁąL§Ú­ĚŞş­Ó©Ę«o¬O¤Ń«n¦aĄ_ˇCĄLŞř±o¤S°Ş¤S«Ó
ˇAłĚ­«­nŞş¬OˇAĄL¦ł±i¤S˛˘¤SŞoŞşĽL¤ÚˇA§Ú«ÜĂhşĂ¦łĄô¦óŞş»Ű©Ę°Ę
Ş«Żŕ¤Ł˛T¨S¦bĄL¨ş·Ę·Ę¤Łµ´Şş¤f¤ô¤§¤¤ˇC§ÚłßĹwĄsĄL"Lady Killer"ˇA
¦ÓĄBĄLÁ٬OÂľ·~ŞşˇCşG¦ş¦bĄL¤â¤UŞş¤k«ÄˇAĄiż×¤Ł­p¨äĽĆˇA¨ü®`ŞĚ
ąM¤ÎĄxĆWĄţ®qˇCĄL¦b±ˇłő¤W¦ĘľÔ¦ĘłÓˇA¦ýµ´¤Ł¦¬®eľÔ«RˇAĄL»ˇĄL¤w
¸gąF¨ě±ˇłő¤WŞşłĚ°ŞąŇ¬ÉˇA§Y"¸UŞáÂO¤¤ąLˇA¤ů¸­¤ŁŞg¨­"ˇCľÚ»ˇło
¤ń®}§ÓĽŻŞş"´§¤@´§¦çłSˇA¤Ł±a¨«¤@¤ů¶ł±m"ˇAÁŮ­n°Ş¬ńˇC®}§ÓĽŻÁŮ
±o´§¤@´§¦çłS¨ÓĄĎ±ĽÂH¤W¤âŞş¤k«Ä¤lˇAŞü®ő«hłs¦çłSłŁ¨S¦ł¤FˇC

Şü®őÁ`¬O»ˇ§Ú¤Ó¦Ńąę¤FˇA¬O±ˇłő¤WŞşŻĄ¦ÇˇCło¤]Ăř©ÇˇA§Ú¬J¤Ł°Ş¤S
¤Ł«ÓˇA»ó¤l¤WĂMµŰ¤@¤ä°Ş«×ŞńµřŞş˛´ĂčˇA¨Ď§ÚŞş˛´·ú¬Ý°_¨Ó˝N¦¨¤@
±ř˝uˇC°O±o¦ł¦¸¤W¬y¤O˝Ň®ÉˇA¦Ń®vÁ٬đµM§â§ÚĄs°_¨ÓˇA¦]¬°ĄLĂhşĂ
§Ú¦bşÎıˇA¦Ó¨ş®É§ÚĄż¦b±M¤ßĹĄÁżˇCĄiŻŕ¤K¦r¤]¦łĂö«Y§aˇI±q¤p¨ě
¤jˇAłň¶¦b§Ú¨­®ÇŞşˇA¤Ł¬Oął¤k¤HŞş¨k¤HˇA´N¬Oął¨k¤HŞş¤k¤HˇCŞü
®ő±`»ˇˇA¨k¤H¦łĄ|şŘĂţ«¬ˇG˛Ä¤@şŘĄs"¤ŁłŇ¦ÓŔň"«¬ˇA§Y¤ŁĄÎĄh°l¤k
«Ä¤lˇA¦ŰµM·|łQ­Ë¶KˇF˛Ä¤GşŘĄs"»´¦Ó©öÁ|"«¬ˇAÁöµM±o°l¤k«Ä¤lˇA
¦ýÁ`Żŕ»´©öľŰŔňŞÚ¤ßˇF˛Ä¤TşŘĄs"¨č­W­@łŇ"«¬ˇAĄ˛¶·µ±şÉ¸ŁĄÄˇAĄÎ
şÉ36­pˇA¤~·|¦łľÔ§Q«~ˇF¦Ó§Ú¬OÄÝ©ó˛ÄĄ|şŘĄs"¦Ű¨D¦hşÖ'«¬ˇAĄuŻŕ
´Á«Ý¸I¨ě˛´·úłQ¤ű«ËŁ|Ł˛Ł˝¨ěŞş¤k«Ä¤lˇC

Şü®ő¨äąę¬O«Ü°÷ŞB¤ÍŞşˇA±`±`·|±N¤@¨Ç¤k«Ä¤ląL¤áµą§ÚˇAĄuĄi±¤§Ú
¤Ó¤ŁŞ§®đˇAÁ`¬OŞń"­»"±ˇ©ÄˇC¤ŁąLło¤]¤ŁŻŕ©Ç§ÚˇAĄu¦]¬°§Ú¦hĹŞ¤F
´XĄ»¸t˝ĺ®ŃˇAŔ´±o§¸q·G®˘ˇA¦ÓÁż¨s§¸q·G®˘łq±`¬O°l¨D¤k«Ä¤lŞş
§L®a¤j§ŇˇCÁ|¨Ň¨Ó»ˇˇA§Ú¸ň¤@­Ó¤Łşâ˝GŞş¤k«ÄĄhłÜ©@°ŘˇA§Ú¦n¤ß˝Đ
¦o¦AĄs¨ÇÂI¤ßˇA¦o«o»ˇ¦o©Č·|ĹÜ­DˇA¨ş§Ú´N·|»ˇ©p¤w¸g¨Ó¤Ł¤Î¤FˇC
Ąh¦~¸ň¤@­Ó¤k«Ä¤lĄXĄh¦Y¶şˇA¦o¦Ű¸ŘŞB¤Í­ĚłŁ»ˇ¦o¬Oˇ§¤Ń¨ĎŻëŞşÁy
¤ŐˇAĹ]°­ŻëŞş¨­§÷ˇ§ˇA§Ú«o«ÜĄż¸g¦a§i¶D¦oˇAˇ§©pŞB¤Í»ˇ¤Ď¤Fˇ¨ˇC
©Ż¦n¨ş®É§Ú­Ě¬O¦Y²Ŕ\ˇA§ÚĄu¬OłQ­¸¨ÓŞş¸_¤lŔ»¤¤ŻÝ«eŞşí褤ĄŢ¦Ó
¤wˇC¦pŞG¬O¦Y±ĆŔ\ˇA§Ú·Q¤j·§·|ĄX¤H©R¤FˇC

to be continued ......


¸gąL¤F¨ş¦¸¦şůŘ°kĄÍŞş¸gĹçˇA§Ú¶}©l»â±Đ¨ě®ŁŔsŞşĄű´ÝˇC«á¨ÓŞü®ő
·QĄX¤F¤@­Ó°kĄÍ¦u«hˇA§Y¤é«á¸ňĄô¦ó¤k©Ęşô¤ÍłćżW¨Ł­±®ÉˇA­n±a­Ó
callľ÷ˇC§Ú­Ě·|¤¬¬Ű¤ä´©ˇAĹýcallľ÷ľA®ÉĹT°_ˇA­Y¸I¨ě¦×­ą©Ę®ŁŔs
ˇA´N»ˇˇ§±JŞŮĄ˘¤ő¤Fˇ¨ˇF­Y¬OŻó­ą©Ę®ŁŔsˇA«h»ˇˇ§±JŞŮľD¤p°˝¤Fˇ¨
ˇC©ó¬OŞü®őŞş©Đ¶ˇµoĄÍ¤FĄ|¦¸¤őĵˇA¤»¦¸ľDĹѡC§Ú¤ń¸ű©ŻąBˇAĄułQ
°˝ąL¤­¦¸ˇC

©ŇĄH¦b¨Ł¨ě"»´»R­¸´­"¤§«eˇA§ÚŞş¤ßŦ¨äąę¤w¸głQÁëÁĺ±o«Ü°í±jˇA
§Y¨Ď¦A¸I¨ě®ŁŔsˇA§ÚŞş¤ß¸ő¤´Żŕşű«ů¨C¤ŔÄÁ72¤UˇCŞü®ő´ż¸g´Łżô§Ú
ˇA¦o¦pŞG¤Ł¬OŞřŔYľvˇA´N·|¬OŞáèˇA¦]¬°¤k«Ä¤l¦b¸ő»R®ÉĄu¦ł¨â­Ó
¦a¤č·|­¸´­ˇGŔYľv©M¸Č¤lˇCŔYľv­¸´­·íµM«Ü¬üˇF¦ý­Y¸Č¤l­¸´­ˇA«h
ŞíĄÜ¦o¦ł¬Ű·íµ{«×Şş©Ę·tĄÜˇC¤ŁąL§Ú¤@Ş˝»{¬°¦o»P˛ł¤Ł¦PˇA·íµM§Ú
Şş·N«ä¤Ł¬O¦oŻS§O¤j°¦ˇC®Ń¤W»ˇ¤ŃĂČ®yŞş¤HłŁ·|¦ł«Ü±ÓľUŞşŞ˝Ä±ˇA
¦]¦ą§Ú«Ü¬Ű«H¦Ű¤vŞş˛Ä¤»·PˇC¦Ü©óŞü®őˇAĄLÁöµMŻŕ°÷¤@˛´¬ÝĄX¤k«Ä
¤lŞşŻÝłňˇA¨Ă§PÂ_ĄX¨ě©ł¬O˘Ď¸nŞMÁ٬O˘Đ¸nŞMˇF©Î¦bĽĆ¤Ń¤şĹý¤k«Ä
¤l¦b§É¤W˝öĄ­ˇA¦ýĄL«oĄĽĄ˛ŻŕŻuĄż¦aÁA¸Ń¤@­Ó¤k«Ä¤lˇC

Şü®ő±`¤Ţ­z˛ď¤h¤ń¨ČŞş¦W¨ĄˇGˇ§¤k¤H¬OłQ·RŞşˇA¤Ł¬OłQÁA¸ŃŞşˇ¨ˇA
¨ÓĂŇ©úÁA¸Ń¤k¤H¤Ł¬OŻş¶Ć±ˇłőŞş±řĄóˇC¨Ćąę¤WˇAłoĄy¸ÜŻuŞş¦łąD˛z
ˇC°O±o§ÚĄH«e´ż¸g¤@¨kĄ|¤k¦íąLˇAŻu¬O­W¤Łłô¨ĄˇCĄÍ¬ˇ¤WŞş¤@¤Á˛Ó
¸`ˇAłŁ±oŔ°¦o­ĚĄ´ÂIˇA¦]¬°¤kĄÍĄuŞľąD­·Şáł·¤ëˇAĄĽĄ˛ŞľąD®ă¦ĚŞo
ĆQˇC¬°¤F«OĹ@¦o­ĚŞş­sľŢˇA§Ú¨C¤ŃÁٱo±ßÂI¦WˇA§Ú­Y¦ł¤Ł­yŞşÁ|°Ę
ˇA§O¤H·|Żş§ÚşĘ¦u¦ŰµsˇF§Ú­Y¦u¤§ĄH§ˇA§O¤H´NĄs§Ú¬h¤U´fˇA©ÎŞĚ
»Ľµą§Ú¤@±iŞc§ż¬ěÂĺ®vŞş¦W¤ůˇC®L¤Ń±ß¤W¦o­Ě¬~§ąľţ«áˇA§ÚłŁ±o¤Ń
¤HĄćľÔ¤@µfˇAĄiż×¬Ý±o¨ě¦Y¤Ł¨ěˇC¸ň¦o­Ě¦í¤F¨â¦~ˇA§ÚĄu»â®©¨ě¤@
­ÓąD˛zˇA§Y¬O¦A«ç»ňŻÂĽäĄi·R·Ĺ¬X¤ŃŻu¤j¤čşÝ˛ř¤płľ¨Ě¤HŞş¤k«Ä¤l
ˇA¦o­Ě±˛°_żÇşŢĽĆ»L¤ňŞş«ş¶ŐłŁ¤@ĽËˇC¦ÓĄB¦o­ĚłŁ¦PĽË·|Ąs§Ú±q´Z
©ŇŞşŞůÁ_¤U­±¶ë˝ĂĄÍŻČ¶iĄhˇC

to be continued ......

¸ÓĹý"»´»R­¸´­"ĄXłő¤FˇC¦Ű±q¦oŔY´ßĂa±Ľmailµą§Ú¨Ă»ˇ§Ú«Ü¦ł˝ě«á
ˇA§Ú´N±`§Ć±ćŻŕ¦b˝u¤W¸I¨ě¦oˇC¤ŁąL«ÜĄi±¤ˇA§Ú­ĚÁ`¬OŔż¨­¦ÓąLˇA
©ŇĄH§Ú¤]ĄuŻŕ¦^mail§i¶D¦oˇA¬°¤FĂŇ©ú¦o¦łĄý¨Ł¤§©úˇA§Ú·|§V¤O°V
˝m¦Ű¤v¦¨¬°¤@­Ó¦ł˝ěŞş¤HˇC¦]¦ą§Ú±Hmailµą¦oˇA¦o¦^mailµą§ÚˇA§Ú
¤S¦^¦o¦^µą§ÚŞşmailˇA¦o¦A¦^§Ú¦^¦o¦^µą§ÚŞşmailˇA©ó¬OŔł¤F¨şĄy
«U¸ÜˇGˇ§­Ţ­Ţ¬Űłř¦ó®É¤Fˇ¨ˇCÁöµM»ˇ­Ţ®a©y¸Ń¤Ł©yµ˛ˇA¤ŁąL§Ú©M¦o
Şş­Ţ¤ł«o¬O·Uµ˛·U˛`ˇC

¨äąęłĚĹý§Úąď¦o·P¨ěżł˝ěŞşˇA¤]¬O¦oŞşplanˇG
ˇ§ §Ú»´»´¦a»RµŰˇA¦bľÖŔ˝Şş¤H¸s¤§¤¤ˇC
§A§ë®gąL¨Ó˛§ĽËŞş˛´Ż«ˇC
¸Ň˛§¤]¦nˇAŞY˝ŕ¤]˝}ˇC
¨Ă¤Ł´ż¨Ď§ÚŞş»R¨B­â¶ĂˇC
¦]¬°ĄO§Ú­¸´­ŞşˇA¤Ł¬O§AŞ`µřŞşĄŘĄúˇC
¦Ó¬O§Ú¦~»´Şş¤ßˇC
ˇ¨
§Úąę¦bµLŞk±NłoĽËŞş¤k¤l»P®ŁŔsÁp·Q¦b¤@°_ˇC¦ý¦pŞG¦oŻu¬O®ŁŔsˇA
§Ú­ËąçÄ@Ĺýło°¦®ŁŔsąˇŔ\¤@ąyˇAĄż©Ňż×®ŁŔsĽL¤U¦şˇA§@°­¤]­·¬yˇC
Şü®ő¦nął¬ÝĄX¤F§ÚŞş˛§ĽËˇA¤ŁÂ_¦aÄU§ÚˇAşô¸ôŞş·P±ˇŞ±Ş±´N¦nˇA¤d
¸U§O·íŻuˇA˛¦łşµę¤ŰŞşŞF¦č¬O¨Ł¤Ł±o¶§ĄúŞşˇC´NĹý¤W«ŇŞşÂk¤W«ŇˇA
łÍĽ»ŞşÂkłÍĽ»ˇFşô¸ôŞşÂkşô¸ôˇA˛{ąęŞşÂk˛{ąęˇC¦]¬°¸ú¦bĄô¦ó¤@­Ó
­^¤ĺID­I«áŞş¤HˇAĄý§O˝×­Ó©Ę¦nĂa©ÎĄ~Şí¬üÁŕˇAłs¬O¨k¬O¤kłŁ¤ŁŞľ
ąDˇA¦p¦ą¤SŻŕ˛ŁĄÍ¤°»ňŞŻ§ľ·R±ˇˇH

ło¤ŁŻŕ©ÇŞü®őŞşÁˇ±ˇ»P°ľżEˇA¦Ű±qĄL¦b20·ł¨ş¦~łQĄLŞş¤k¤Ífire«á
ˇAĄL«K¶}©ląCŔ¸ŞáÂOˇC«U¸Ü»ˇˇGˇ§¤@´ÂłQłD«rˇA¤Q¦~©Č¤«Ă·ˇ¨ˇAĄL
łQłD«r¤FĄH«áˇA«o±q¦ąľÇ·|¤F­éłDĄÖˇA¨ĂłßĹw¦YłD¦×ĂĽˇC¦ÓĄBĄLąJ
¨ŁŞş¤k©Ęşô¤ÍˇA­Ë¤]¤ŁĄF¤@¨ÇĄu´M§äµuĽČ¨ëżE¤§˝úˇA¦ł®É˛Ä¤@¦¸¨Ł
­±´N·|°ÝĄLˇGˇ§§g±ý¤W§ÉĄGˇHˇ¨ˇC¦]¬°¤l¤ęˇGˇ§¬ü¤kĂř§äˇA¦ł¨­§÷
´N¦nˇ¨ˇA©ŇĄH°Ł¤F®ŁŔsĄ~ˇAĄLłq±`·|¦^µŞˇGˇ§¦ýľĚ­ë¤§©Ň¦nˇA¤pĄÍ
°Z´±±ŔĂăˇHˇ¨ˇCµM«á¦o­Ě·|°ÝˇGˇ§Your place or My placeˇHˇ¨ˇA
ĄL«h˛n§Ö¦a»ˇˇGˇ§­n±ţ­nÔlˇA±xĹĄ´L«KˇC­«ÂI¬O¸ň˝Ö°µˇA¦Ó¤Ł¬O¦b
­ţ°µˇ¨ˇCŞü®őŻu¬˝ˇAłsłoĽË¤]­n¤§ĄGŞĚ¤]¤@µfˇA§ó¬˝Şş¬OˇAĄLłq±`
±a¦o­Ě¦^¨ě®aůءA¦Ó§â§Ú»°ĄXĄh¬y¸¨µóŔYˇC

¦b¤@­Ó­W«äµ{¦ˇŞş˛`©]ůءA¬ă¨s«ÇĄ~Şş¨ş°¦łĄżß¤SµoĄXÂ_Â_ÄňÄňŞş
Ąs¬KÁnˇA¤TŞř¤@µuˇAŞíĄÜ¤j¬ů¬O¤TÂI¤@¨čˇC¤W˝u¨Ó®Ě¤@®ĚˇAłq±`ło
®É­Ô˝u¤W¤HłĚ¤ÖˇA¦ÓĄBĄHµL˛á©M©ĘÄČ´÷Şş¤H©~¦hˇA­YŻŕ¸I¤W¤@¤G­Ó
ĹÜşAŞş¤k«ÄˇA±ć±ö¤î´÷¤@µfˇA­Ë¤]¬OĄó˝ě¨ĆˇCŞü®ő»ˇ¤k«Ä¤lŞş¤ß¨ľ
·U¨ě˛`©]·UĂPľÓˇA·U®e©öĹý§A»´ĂP´§ĄX¦wĄ´ˇC

¦wĄ´ˇH¬OłoĽËŞşˇA§Ú­Ě±`ĄH´Î˛y¤ńÁɨӧήe¸ň¤k«Ä¶ˇŞş¶i®iˇC¤@ÂS
ŞíĄÜ˛o¤â·fŞÓˇF¤GÂSŞíĄÜżË§kľÖ©ęˇF¤TÂS«h¬O·RĽľÄ˛şNˇFĄ»ÂS´N¬O
¤w¸gˇ°ˇ®˘Iˇ¸¤Fˇm°ň©óşô¸ô«C¤Ö¦~©Ę«I®`¨ľŞvŞkłW©wˇA¦ą¬q¤ĺ¦rĄ˛
¶·ĄH°¨ÁɧJłB˛zˇnˇCŞü®ő·íµM¬O¨şşŘ±`±`Ŕ»ĄXĄţÂSĄ´Şş¤HˇA¦Ó§Ú«h
¬O¦ł¦WŞşłQ¤T®¶¤ýˇA¨ě˛{¦bÁ٤ŁŞľąD¤@ÂSÂSĄ]¬O¤čÁ٬O«óˇC¦pŞG¬O
łQ®Éłt140¤˝¨˝ĄH¤WŞş§Öłt˛y¤T®¶¨ş¤]´N˝}¤FˇA§ÚłşµMłs120¤˝¨˝Şş
şCłtŞ˝˛y¤]·|´§´Î¸¨ŞĹˇAŻu¬O¦ş¤Ł˝PĄŘˇC

to be continued ......

pc­č¦n¦b¦ą®É¶ÇĄX¤Fľ´ľ´ŞşÁnĹTˇA¤Ó¦n¤FˇIł˝¨ŕ¤Wą_¤FˇC¤ŁŞľąD¬O
¨ş­Óè±ˇ«č¤k±q¤@¤j°ď°§´÷Şş¶Ż©ĘłĄĂ~¤¤ˇA¨S¦ł¤Ń˛z¦ażďľÜ¤F§Ú¬°
°eMessageŞşąď¶HˇA§Ú¤]¤ŁŞľ¤ŁÄ±¦a¬y¤U¤FŞYĽ˘Şş¤f¤ôˇC

«ö·ÓşD¨ŇˇAĄýÂů¤â¦X¤Q°@¸Ű¦a¦V¤W«Ň¬čĂ«ˇA¨D͢˝çµą§Ú¤@­Ó±IąćĂř
­@Şşµ´¦â¬ü¤kˇCµM«áĄÎ¨SŔżąL§ľŞŃŞşĄŞ¤â«ö¤F¤UÁä˝LˇAĄX˛{Şş¬OˇG
ˇuµl¤l....ło»ň±ß¤FÁ٨SşÎˇHˇv
«zŁ{Ł°....¤Ł·|§a!?łşµM¬O"»´»R­¸´­"ˇIło­Ó¤ŁŞľ¬OŔYľv­¸´­Á٬O
¸Č¤l­¸´­Şş¤k«ÄˇC

»°şň±N§Öşw¤UŞş¤f¤ô§l¦íˇA°µ¤F´X¤U˛`©I§lˇCŞü®ő¦ą®É¤ŁŞľąD¤S¦b
¨ş­ÓµLŞľ¤Ö¤kŞş§É¤WˇAło»ň­«­nŞşĂöŔYˇAĄu¦ł§Ú¦b©t­xľÄľÔˇC¦­Şľ
¦p¦ąˇA¤µ±ß´NĄsĄL¦YŻŔˇA§O±ţĄÍ¤FˇC«ç»ňżěˇHľĚ§Ú¤T¸}żßŞş«ŐŔq·P
©M˛¤Ĺăè§bŞş˝Í¦RˇA«ç»ňŻŕ§l¤Ţ¦o©OˇH

ˇuµl¤l....§Ú¤ß±ˇ¤Ł¦nşÎ¤ŁµŰ....§A¤]¬O¶ÜˇHˇv
horse'sˇI łŁ©ÇŞü®ő¤Ł¦nˇA·FąŔ¨S¨ĆĄs§Ú¨ú¤°»ň"µl¤l˝˛"ŞşĽĘşŮˇA
ÁŮ»ˇ¤°»ňłoĽËĄs°µˇ§¸m¤§¦ş¦a¦Ó«áĄÍˇ¨ˇA¤Ď¦Ó·|ąF¨ě§l¤ŢŻÂ±ˇ¤Ö¤k
Şş¤Ď®ÄŞGˇC§ÚĄH«eŞşĽĘşŮˇA˝Ń¦pˇG"·R©p¤@¸U¦~"ˇB"˛`±ˇŞşJack"ˇB
"®öş©¬O§ÚŞşşď¸ą"ˇB"´±Żş·¨ąL¤ŁĂ¨±ˇ"ˇB"©p´±jump§Ú´Njump"....
¤Ł¤]©Ę®ć¦a¤@ÁĎ˝k¶îˇH¦p¤µłşĹý¦oĄs§Úµl¤lˇAŻu¬O±ˇ¦óĄHłô°ÚˇI

ˇy§Ú¤ß±ˇ¤]¤Ł¦n....Ĺý§Ú­Ě­t­t±oĄż§aˇIˇz
¦n¤Ł®e©öŔ˝ĄX¤Fło»ň¤@ĄyˇA«o¤]¤w«_ĄX¤F¤@¨­§N¦˝ˇC¨äąę§Ú¤ß±ˇ¤]
¤Ł¨Ł±o¤Ł¦nˇAĄu¬O¶¶µŰ¦oŞş¸ÜŔYÁżˇA¤Ł­n­č¶}©l˛á¤Ń´N°µĄXĘŢ°fŞş
¨ĆˇC¦ÓĄB¦pŞG¦o«Ý·|°Ý§Ú¬°¦ó¤ß±ˇ¤]¤Ł¦n®ÉˇA§Ú´NĄiĄH¦^µŞˇGˇ§©p
¤ß±ˇ¤Ł¦nˇA§ÚŞş¤ß±ˇ¤S«ç»ň¦n±o°_¨ÓˇHˇ¨ˇCÁöµM¦łÂIŞŻ»LˇA¤ŁąLŞü
®ő±`»ˇˇGˇ§ŞŻ»L¬°˝ÍĹĘ·R¤§Ą»ˇ¨ˇC¦ÓĄB¤k«Ä¤l¬OşŘ«D±`©_©ÇŞş°ĘŞ«
ˇA¦o¬Ű«H¦oŞş¦Ő¦·»·¶WąL¬Ű«H¦oŞş˛´·úˇA©ŇĄH»P¨ä°µ¤QĄóĹé¶KŞş¨Ć
Ĺý¦oŞYĽ˘ˇA­Ë¤Ł¦p»ˇ¤@Ąy¦nĹĄŞş¸ÜĹý¦o·P°ĘˇC

ˇu¦nŁ«ˇI....Ąi¬O§AÁ٨S¦V§Ú°Ý¦nŁzŁ°....ˇv
¸Ó¦şˇIłşµMşň±i¨ěłs°µ¤HŞş°ňĄ»Â§»ŞłŁ§Ń¤FˇAÁ«§ÚÁٸąşŮ¬°¨t¤WŞş
«~¦ć±Đ¬ě®ŃĄH¤ÎąDĽwެ¤¸­¦ˇC¦pŞGĹýľÇ©f­ĚŞľąDłoĄó¨ĆˇA°Z¤ŁĹý¦o
­Ě¤Ö¤F¤@­Ó·tĹĘŞşąď¶HˇH§ÚŻu¬OµLĂC¨Ł¦żŞF©j©f¤FˇC

ˇyŞřľvÄĆ´­Şş¤k«Ä....©p¤]¦n....ˇz
§Ú¤ßůؤ@Ş˝§Ć±ć¦o­¸´­Şş¬OŔYľvˇA¦Ó¤Ł¬O¸Č¤lˇC©ŇĄH¦ŰµM¦ÓµMŞşˇA
´Nı±o¦o¸Ó¦ł¤@ŔYŞřľvˇC¤W«Ň«O¦öˇA¤d¸U§OĹý§Ú˛qżůˇC

ˇu«xˇH....§A«ç»ňŞľąD§ÚŻdŞřľvˇHˇv
BingoˇI łşµMłQ§ÚŁą¨ěˇA¤Ó¦n¤FˇAĄiĄHĂŇ©ú¦o¤Ł¬OŞáè¤FˇCło±ˇ´ş
ˇA«ç¤@­Ó˛n¦r¤F±oˇI

ˇy§Ú¤Ł¶ČŞľąD©pŻdŞřľv....§ÚÁŮŞľąD©p¤Ł±`¬ď¸Č¤l....ˇz
­n˝äˇA·íµM´N˝ä¤j¤@ÂIˇA­n¬O¦AĹý§ÚŁą¨ěˇA¤Ń¤U´N·ÇłĆ¤ÓĄ­¤FˇC

ˇu«xagainˇH....łsĄ»©h®Q¤ŁłßĹw¬ď¸Č¤l§A¤]ŞľąDˇHˇv
¦Ń¤ŃŁ«ˇI¦ó­W¦p¦ą«p«Ý§ÚˇH§ÚĄu¤ŁąL¤ń§O¤H¦h¤@Ą÷¦ŃąęˇA¤ń§O¤H¦h
¤@Ą÷¸ŰŔµˇAĄÇ¤ŁµŰ¦p¦ąĽúŔy§Ú§a!?

ˇy§ÚĄu¬Oı±o©p¤@©w¦łÂů¬ü»L....©ŇĄH¤ŁŔłĹý¸Č¤lľB¦í©pŞş¦±
˝u....ˇz
Şü®őŞşŻS°VŞGµM¦łĄÎˇAĄL»ˇ¨k¤H¤@©w­nľÇ·|˛˘¨Ą»e»yˇA¦Ó·í¨k¤HÁż
˛˘¨Ą»e»y®ÉˇAłĚ¤jŞşĽÄ¤H¤Ł¬O¤k¤HŞş¦Ő¦·ˇA¦Ó¬O¨k¤HŞş­GˇC¦pŞG·í
§ÚÁżĄXĄô¦óŞü˝Ű©^©Ó˝Ô´A¤Úµ˛Şşäú¤ß¨Ą»y¦Ó¤ŁĹý§ÚŞş­Gı±o©âµ¬®É
ˇA§Ú´NĄiĄHĄX®v¤FˇC¦p¤µˇA§Ú˛×©óľÇ¦¨Âk°ę¤FˇC

ˇu¨ţ....:)....ˇv
ło¬Oşô¸ô¤W¤k«ÄŞşŻSĹvˇA·í¦o¤ŁŞľąD¸Ó¦p¦ó¦^µŞ§A®ÉˇA´N·|ĄÎ"¨ţ"
©ÎŻşÁy˛Ĺ¸ą":)"¨ÓĄ´˛VąLĄhˇCłoŻuŞş¬O°Ş©ŰˇA¤Ł¶Č¤ŁĹS˛Ş¸ń¦a±µ¨ü
¤F§AŞşĆg¬üˇAÁ٤@ĄI¤ŁĂö¦oŞş¨ĆŞşĽË¤lˇC

ˇy¤ß±ˇ¦nÂI¤F¶ÜˇH....¬üÄRŞş»´»R­¸´­¤p©j....ˇz
ÁöµM§Ú«Ü¦n©_¦o¨ě©ł¬°¦ó¤ß±ˇ¤Ł¦nˇH¦ýµ´¤ŁŻŕŞ˝±µ°Ý¦oˇC¦]¬°·í¤k
«Ä¤ß±ˇ¤Ł¦n®ÉˇA±ˇşü¬O«Ü¤ŁĂ­©wŞşˇAłć¤MŞ˝¤JŞş°ÝŞk·|¦oĹý¦oı±o
·ĐÄĽ¤ő¤jˇC¸U¤@¦o­čłQ¤G¤@ˇA©Î¬O­č§i§OłB¤kˇA©Î¬O­č˝ń¨ěŞŻ«ËˇA
§Ú¤@©w·|łQ¦o˝|±oşˇŔYĄ]ˇC©ŇĄHˇA´«­Ó¤č¦ˇ°ÝˇA¤ń¸ű¦XĄG®]¤l§LŞk
Şş"¨±°j¶iŔ»"©M"»¤ĽÄ˛`¤J"ˇC¦ÓĄB¬Ý¦b§Ú»ˇ¦o¬üÄRŞşĄ÷¤WˇA©Ňż×¤Ł
¬Ýą¬­±¬Ý¦ň­±ˇA¦o¤]¤Ł¦Ü©ó·íłő½Áy§a!?

ˇu¶â:)....¦n¦h¤F....Ąi·RŞşµl¤lĄýĄÍ....ˇv
Ąi·RˇHłoşŘ§Î®eµüÁö¤Łşˇ·NˇA¦ýÁŮĄiĄH±µ¨üˇA¤ŁąLµl¤l¦A«ç»ňĄi·R
¤]Á٬Oµl¤lˇC©ú¤Ń±o¦A·Q­ÓŔu¶®¤@ÂIŞşĽĘşŮ¤FˇC

ˇyŞľąD©p¤ß±ˇĹܦn....§ÚŞş¤ß±ˇ¤]¸ňµŰ¦nÂŕ....©p»ˇ©_©Ç¤Ł©_©ÇˇHˇz
­č¤~®Ił]ŞşĄńµ§ˇA˛{¦bĄiĄH¬Ł¤WĄÎłő¤FˇC¦ÓĄB©ú©ú¬O©ç¤k«ÄŞş°¨§ľ
ˇA«o¸Ë§@¤@ĄIµL¶dŞşĽË¤lˇAĄż©Ňż×ˇ§©ç¦ÓĄÜ¤§ĄH¤Ł©çˇ¨ˇA¤]¬OżW©t
¤EĽC¤¤ˇ§µL©ŰłÓ¦ł©Űˇ¨ŞşŻużÍˇC

ˇu¨ţ:)....µl¤l....§Ú¸ÓşÎ¤F....©ú¦­¤QÂI¤WŻ¸....ł­§Ú¶ÜˇHˇv
ĄŃ¦oŞş¤ĎŔł¬Ý¨ÓˇA­č¤~©çŞş¨ş­Ó°¨§ľˇAµL˝×¬O¤OąD»P¬I¤OÂIˇAłŁ¬O
«ę¨ě¦nłBˇC¸ňŞü®ő¦b¤@°_ło»ň¤[ˇA¤é¤l­Ë¤]¨S¦łĄŐąLˇC

ˇy­u´öÁФő....©|ĄB¤ŁĂă....¦óŞpł­©p˛á¤ŃĄGˇHˇz
¤ŃŁ«ˇI§Ú«ç»ň·|¬đµM«_ĄX¤@Ąyło»ň¦ł˛`«×Şş¸Ü©OˇHłoĄy¸Ü¤j·§ĄiĄH
¦C¤Jşô¸ô¦~«×¤Q¤j¨ÎĄy¤FˇC§Ú·Q­đ§BŞę´_ĄÍˇA¤]¤ŁąL¦p¦ą§a!?Áö»ˇ
§Ú¬O¨ü¨ěŞü®őŞşÂČłłˇA¦ý§Ú¤w¸g«CĄX©óÂŦӳөóÂŤFˇC§óĂř±oŞş¬O
ˇA§Ú»ˇłoĄy¸Ü®ÉˇAşVÁä˝LŞş¤âłşµM¤@ÂI¤]¤Ł·|µo§ÝˇA¬Ý¨Ó§ÚŞş˝T¦ł
¦b±ˇłő¤¤Ą´şuŞş¤ŃĄ÷ˇC§Ú˛`˛`¦ałQ¦Ű¤vŞş¤Ń˝á˛§¸[©Ň·P°Ę......

ˇu¨ţ:)....¨ş»ň©ú¦­¨Ł¤F....±ß¦w....µl¤lˇv

ˇy¤p¤p¦RĽŃ¤@¤U....Ŕł¬O¤µ¦­¨Ł....±ß¦wyou tooˇz

Â÷¤F˝uˇA§Ô¤Ł¦í·QľÇąqµřůŘŞşĽs§i¤jĄsˇGˇ§§ÚĄXąB¤F..§ÚĄXąB¤Fˇ¨
ˇC¬Ý¨Óło¦¸Ą´Ŕ»ˇA¦ł§Ć±ćŻŕşVĄX¤@°¦¦wĄ´ˇC¦Ó¬ă¨s«ÇŞşµˇĄ~ˇA¨ş°¦
łĄżßŞşĄs¬KÁn¤S§óĹT¤F......

to be continued ......

ˇmŁ«Ł«Łľ....µą§Ú¤@ŞM§§¶§¤ô....´«§Ú¤@©]¤Ł¤U««..ˇnˇA
ĹĄ¨ěło­ş§ď˝s¦ŰĽBĽwµŘ"§Ń±ˇ¤ô"ŞşĹÜşA¬nşqˇA´NŞľąD¬OŞü®ő¦^¨Ó¤FˇA
¬Ý¨Ó¤µ©]¤S¦ł­Ó¤k«ÄşGľD¬r¤âˇC
Şü®ő±`»ˇĄL¤Ł¬O¤Ł·Q©w¤U¨ÓˇAĄu¬OĄL±řĄó¤Ó¦nˇA¤Ď¦Ó·|Ĺý¤k«Ä¤l
¦ł¤Ł¦wĄţ·PˇC©ŇĄHĄL»ˇˇAˇm§E°Z¦n¦âĄG...§E¤Ł±o¤w¤]...ˇnˇC
ło·íµM¬O¬ľĹGˇA¦ý¨äąę«Ü¦h¨k¤H©Î¦h©Î¤ÖłŁ¦łŞü®őŞş©Ę®ćˇC
©Ň®t§OŞşĄu¬O±řĄó¤Ł°÷ˇAµLŞk­·¬y¦Ó¤wˇC

§Ú§i¶DŞü®őˇA§Ú­čąJ¨Ł»´»R­¸´­¤FˇC
ˇm®Ąłß®Ąłß...¦p¦ą»ÚąJ...°ZŻŕµL°sˇH..ˇn
¶}ޱŻşˇA§Ú©ú¤ŃÁٱo¦­°_ˇAłÜ°s·|»~¨ĆŞşˇC
ˇm¤]ąď...µĄ§AĄ˘ĹʮɦAłÜ..ˇn
«zŁ{Ł°...§AłoĽË§Ď©»¬O¦b¶A©G§Ú..
ˇm§Ú·FąŔÁ٧ϩ»...§Ú®ÚĄ»´N¬O¦b¶A©G§A..ˇn
horse'sˇA­n¤Ł¬O¬Ý¦b§ÚĄ´¤ŁąL§AŞşĄ÷¤WˇA§A¦­´N¦ĺÂq¤­¨B¤FˇC
ˇmµl¤l...§OĄÍ®đ...§ÚĄÎŞş¬O¤ß˛zľÇ¤WŞş¬x¤ô˛rĂ~Şk...¦b§A¦ł©Ň´Á«Ý
®ÉˇA¬˝¬˝¦aĽâ§A§N¤ô...§A¤~Żŕ¨B¨B¬°ŔçˇA§đ«°˛¤¦a..ˇn
¨äąęłoĽË¤]ąďˇA­n¤Ł¬Oło±í§N¤ôˇA§Ú¤@©w·|±o·N§Ń§ÎˇC

§Ú¬O­Ó¤é©]ÄA­ËŞş¤HˇA¦­¤W10ÂIĄH«e°_§Éąď§Ú¦Ó¨ĄˇA¬O¦łÂIĂř«×ˇC
ˇyŞü®ő...©ú¦­Ąs§Ú°_§É..ˇz
ˇm˛Ó˛Ó¦^ľĐ...©pŞş˛]żş...§Ď©»¨Ł©p...§É¤WĽŇĽË..ˇn
ĄL§ď°Ű­čżAŮyŞş"©p¦bĄL¶m"ˇC¬Ý¨ÓˇA§O«ü±ćĄL¤FˇC
©ŇĄHˇA§Ú˝Ő¤F¨â­ÓľxÄÁˇA¤@­Ó©ń§ÉĂäˇF¤@­Ó©ń¦bÂ÷§ÉłĚ»·Şş¨¤¸¨ˇC
łoĽË§Ú¤~Żŕ˝T«OľxÄÁ¤Ł·|ĄuĄsżô§ÚŞş­ą«üˇC

ˇuµl¤l...ło»ňĄ©..ˇv
Á٦nˇAÁöµMşÎąLŔYˇA¦ý¤´µM·Ç®É¦b10ÂI¤W¤F˝uˇC
ˇy¬OŁ«...«ç»ňło»ňĄ©..ˇz
¤k«Ä¤lŻu¬O©_©ÇŞş°ĘŞ«ˇA©ú©ú¬O¦­´N¬ů¦nŞş¨ĆˇA°ľ­n¸Ë§@¤@ĄI
°¸µMÁŰ°mŞşĽË¤lˇC¤j·§¬OĂŁş˝Şş¤p»ˇ¬Ý¤Ó¦hŞş˝t¬G§aˇI
¦o­ĚÁ`ı±oľa˝tĄ÷ÁŰ°mŞş¨k¤HłĚ¬ü¦nˇC
¦ÓĄB¨k¤HŞş¬ü¦nµ{«×·|¸ňÁŰ°mŞş®öş©µ{«×¦¨Ąż¤ńˇC
ˇuµl¤l...§A¦b§j¤ű..ˇv

§j¤űˇH..¦nˇA§Ú»ˇµą©pĹĄˇCÁ|¨Ň¦Ó¨ĄˇA
¦b®L¤ŃŞş®üĹyĂäÁŰ°mŞş¨k¤l¤@©w­n·|¶]¨BˇA­n¦ł˛ĘÂxŞşŞř¬ŰˇA
­n¦łĄj»ÉŞx¬őŞşĄÖ˝§ˇA­n¦ł®ü¤ôŻë©ú«GŞşÂů˛´ˇAłĚ¦nÁŮ­n¦ł˛n®ÔŞşŻş
ÁnˇC
µM«á¤@­±©IłŰµŰ¤kĄD¨¤Şş¦W¦rˇA¤@­±´Â¦o­¸©bˇA¦A©ę°_¦o°f®É°wÂŕ¤T
°éˇC
ˇuµl¤l...§A¦A§jŁ«..ˇv

¤ŁłßĹw®L¤ŃˇH..¦nˇA´«­Ó©u¸`ˇC
¦b¬î¤ŃŞşµóąD¤WÁŰ°mŞş¨k¤l¤@©w­n±a°Ć˛´ĂčˇA­n¦ł´µ¤ĺŞş®Ń¨÷¨ýˇA
¤âůŘ­n©ęµŰ¤@Ą»¸Ö¶°ˇAłĚ¦n­n˝ňµŰşˇ¦aŞş¸¨¸­ˇAµoĄX¨F¨FŞşÁnĹTˇC
µM«áĽLůŘ»´»´§uµŰł·µÜ©Î¸­·OŞş¸ÖˇA¦A˛`±ˇ¦a§i¶D¤kĄD¨¤¦o¤ń¸ÖÁŮ
¬üˇC
ˇuµl¤l...§A¦b¶ĂŮTŁ¬..ˇv

§Ú¦bŮTˇH..¦nˇA¤Ł»ˇ®É¶ˇŞşÁŰ°mˇA§ďĄÎ¦aÂIŞşÁŰ°mˇC
¦bµL¤HŞş¤s¤¤ÁŰ°mŞş¨k¤l¤@©w­nŻdŞřľvˇA­n¦łĂŔłN®aŞşŻS˝čˇA
­n±aµŰ¤@­Óµe¬[ˇB´X±iµeĄ¬ˇAłĚ¦n­n¦ł«Ü¦h¤płľ°±¦bĄL¨­®Ç¬ÝĄL§@
µeˇC
µM«á¤kĄD¨¤¤]ł\˛ćĄúĄú·íĄLŞşĽŇŻS¨ŕˇA©ÎŔRŔR¦aŞY˝ŕµŰĄLŞş±MŞ`ˇC
ˇuµl¤l...§A¦YżůĂĤF..ˇv

¦YżůĂġH..¦nˇA´«­Ó¤ń¸ű¤ĺ©úŞş¦aÂIˇC
¦błŮľxŞş°s§a¤¤ÁŰ°mŞş¨k¤l¤@©w­n¦łÄG´íˇA­n¦łŔZĽoŞş®đ®§ˇA
ĽLůŘ­nĄp®Ú·ĎˇA­nłÜŻP°s¦Ó¤Ł¬OĄxĆWµĘ°sˇAłĚ¦nÁŮ­n¦łÂů§N®mŞş˛´
Ż«ˇC
µM«á¤kĄD¨¤Ŕł¸Ó·|łQ°sľKŞş¤H˝ŐŔ¸ˇA¦ÓĄL«h­^«i¦ÓľA®É¦aĄ´¶]ło¨Ç
¤HˇC
ˇuµl¤l...ło¨ÇłŁ«Ü®öş©Ł«..ˇv

®öş©ˇH..¤p©jˇA®öş©¤]ł\Ąu¬O¦s¦b©ó¤p»ˇ¤¤Şş±ˇ¸`¦Ó¤wˇC
˛{ąęĄÍ¬ˇ¤¤ˇA¦b®üĂä¶]¨BŞş¨k¤lĄiŻŕ·|˝ň¨ě¬ÁĽţˇAµM«á°eĄh«ć¶EˇC
©Î¬O¤kĄD¨¤¤Ó­«ˇAĄH­PĄLŞş¤âÁu˛ŁĄÍ¦Ů¦×©Ô¶ËŞşąB°Ę¶Ë®`ˇC
˝ńµŰşˇ¦a¬î¤Ń¸¨¸­Şş¨k¤lĄiŻŕ·|˝ň¨ěŞŻ«ËˇA¦]¬°¸¨¸­°ď¤şŞŻ«Ë¦hˇC
ŞŻ«ËĄŃ©ó¤ÓŻä¤FˇA©ŇĄHĄLĄiŻŕ¤Ł§u¸Ö¦Ó§ď§u¤T¦r¸gˇC
¦bµL¤H¤s¤¤§@µeŞş¨k¤lˇA®ÇĂ䪺¤płľĄiŻŕ·|©Ô«Ë¦bĄLŔY¤WˇC
©Î¬O·í¤kĄD¨¤˛ćĄúĄú®ÉˇAĄL·|¶ű¸yłˇ©MÁvłˇÂئפӦhˇA¦ÓłQ¦oµhĽŢ¤@
ąyˇC
¦Ó¦błŮľx°s§a¤¤łÜŻP°sŞş¨k¤lˇAĄiŻŕżú·|±a¤Ł°÷ˇA¦ÓłQŻd¤U¨Ó¬~¸JˇC
©Î¬O¸ň¤HĄ´¬[®ÉˇA¤Ď¦ÓłQ¤HĄ´¶]ˇA¦]¬°¨S¦ł˛zĄŃ¦n¤H´N·|Ą´Äą¬[ˇC
ˇuµl¤l...§A¸ň®öş©¦ł¤ł¶ÜˇH..ˇv

¸ň®öş©¦ł¤łˇH..·íµM¤Ł¬OˇA§ÚĄu¬OĄH˛Î­pľÇŞşĆ[ÂI±oĄX¤@¨Çµ˛˝×¦Ó
¤wˇC
¦]¬°ĄH¤W¦UĂţ«¬Şş¨k¤lˇAµL˝×¬O°·±d«¬ˇB´µ¤ĺ«¬ˇBĂŔłN«¬»PŔZĽo«¬ˇA
ĄL­ĚłĚ¤jŞş¦@łqÂIłşµM¬O°ŞˇA¦Ó¤Ł¬O«ÓˇI
¦łŞş·R±ˇ¤p»ˇ·|ÄAÂШkĄD¨¤Şş§Î¶HˇAĹýĄLŞř±o¤Ł°÷¦n¬ÝˇC
¦ý¨S¤H´±Ĺý¨kĄD¨¤¤Ł°ŞˇC
¦]¬°§Ú¤Ł°ŞˇA©ŇĄH§Ú­n§ÜÄłˇC
ˇuµl¤l...§ÜÄł»é¦^..ˇv

§ÚŻuŞş¤Ł¬O´¶łqŞşµL˛á»PĄF¨ýˇAłşµM¦bşô¸ô¤W¸ň¦o°Q˝×ło¨ÇˇC
¦ÓĄB¤@˛á´N˛á¨ě¤¤¤ČˇC
ˇuµl¤l...¨{¤lľj¤F¶ÜˇH..ˇv
ˇy¬OŁ«...¨ş©p©OˇH..ˇz
ˇu¶â...Şş˝T¸Ó¦Y¤ČŔ\¤F...µl¤l...ˇv
ˇy¨ş§Ú­Ě¬O§_¸Ó....ˇH..ˇz
ˇuµl¤l...§ÚĄu¬O°Ý°Ý...¨S¦ł­n˝Đ§A¦Y¶şŞş·N«ä...ˇv
«Ü¦nˇA§Ú¤Ł®öş©ˇC¦Ó©p¤]¤Ł®öş©...

to be continued ......

¤¤¤Č¸ňŞü®ő¦Y¶şˇA§Ú­Ě˛á°_¤F¦­¤W©M»´»R­¸´­Şşąď˝ÍˇC
ˇm§AŻu¬OĄŐè...§A·FąŔ±j˝Ő§A¤Ł®öş©ˇH...§AŔY´ßĂa±ĽˇH..ˇn
Şü®őĽAŔY´N¬O¤@ąyŻä˝|ˇA¦ÓĄB¤@µo¤ŁĄi¦¬¬B..
ˇm§ÚŞşÁyłŁĹý§AĄáĄú¤F...§A«ç·|ĄÇ¤F§L®a¤j§Ň©OˇH..§Ú...§Ú...ˇn
Şü®ő§¨°_¤@¶ôÂűŻÍˇA®ł¸_¤lŞş¤â®đ±oµo§ÝˇA¨Ď±o¨ş¶ôÂűŻÍ¦nął­n®iŻÍ­¸
µľ..
ˇm§â°¨¤l¦ł¤T¤j§Ň...¤@¤ę¤Ł®öş©...¤G¤ę¤Ó¦Ńąę...¤T¤ęĽL¤Ł˛˘...
¨ä¤¤¤SĄH¤Ł®öş©¬°­ş...Ąô¦ó¸o´c»P¤Ł®öş©¬»Ä˛ŞĚµL®Ä...¨SĹĄąL
¶ÜˇH..ˇn
·íµM¨SĹĄąLˇA§ÚĄuĹĄąLĄô¦óŞkĄO»PľËŞk¬»Ä˛ŞĚµL®ÄˇC

ˇm¨k¤H¤ŁĂa...¤k¤H¤Ł·R...Á`¸ÓĹĄąL§aˇH...ˇn
łoĄy¸Ü¤@Ş˝¦łŞ§Äł©ĘˇA«ç·|¨SĹĄąL!?...
ˇm¨äąę¤k¤H¤S¤Ł˝â...·FąŔ«D±oĄhłßĹwĂa¨k¤HˇH...
¨ş¬O¦]¬°Ăa¨k¤Hłq±`«Ü®öş©...¦Ó¦n¨k¤Hłq±`¤Ł¸Ń­·±ˇ...
©ŇĄH¦oąçĄiżďľÜĂa¦Ó®öş©Şş¨k¤H...¤]¤ŁÄ@żďľÜ¦n¦Ó¤Ł®öş©Şş¨k
¤H...
łoĄs¨â®`¬ŰĹv¨ú¨ä»´¤]ŞşąD˛z...Ŕ´¶ÜˇH...µl¤l..ˇn
łoĽË§Ú´NŔ´¤FˇC
Ăř©Ç§Ú¤@Ş˝¬O©t®aąč¤HˇA¦ÓŞü®ő¨­®ÇŞş¤k¤HÁ`¬O¨ú¤§¤ŁşÉˇAĄÎ¤§¤Ł

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

TOHLE SI PRECTETE!

(, 18. 12. 2011 15:39)

Tahle "rec" neexistuje! Sou to jenom písmenka a znaky.
Napr. dáte ALT a 3 a to je srdicko- ♥.
Anebo ne?

Rozumí

(Jana, 24. 1. 2011 14:44)

Já tý řeči teda nerozumim,ale kamarádka ano!
Teda alespoň to říká!Podle mně ta řeč stejně neexistuje.

Re: Rozumí

(Lucka, 24. 1. 2011 14:47)

Podle mně ta řeč neexistuje,protože jsem ji našla na stránkách,který jsou strašně divný!Ale jestli někdo tomu rozumí tak ať napíše do komemtářů budu jedině ráda!

 

 

Fotoalbum


Mail listArchiv

Kalendář
<< listopad / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 117106
Měsíc: 1776
Den: 78